LUNXHËRI-Lirika në Divanin Lunxhiot

26 QERSHOR

Ne qendër  të Njesisë Administrative Lunxhëri  organizohet ky aktivitet per promovimin e vlerave qe bart kjo zonë. Ky aktivitet është mundësi e mirë për të promovuar  turizmin dhe resurset e zonës. Organizohet ne sheshin kryesor  datë 26 qershor, ora 18.00.

Post Author: smile.albania

Leave a Reply

Your email address will not be published.