DIBËR E MADHE & PESHKOPI-Festivali
Folklorik Mbarëkombëtar “Oda Dibrane”, edicioni 25-të

10, 11, 13 TETOR

Festival që ka krijuar një traditë në promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore jomateriale ne rang mbarëkombëtar. Marrin pjesë grupe nga Shqipëria, Kosova. Shqiptarët e Malit të Zi dhe Maqedonisë. Një ditë e festivalit organizohet ne qytetin e Dibrës së Madhe, Maqedoni. Organizohet në datë 10 tetor në Pallatin e Sportit Diber e Madhe, Maqedoni ora 19.00 dhe datë 11-13 në Palltin e Kulturës Peshkopi ora 19.00.

Post Author: smile.albania

Leave a Reply

Your email address will not be published.